ALGEMENE VOORWAARDEN EA TELECOM

Algemene voorwaarden EA Telecom

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van EA Telecom (hierna te noemen “wij” of “de telefoonwinkel”) aan klanten (hierna te noemen “klanten” of “u”). Door het plaatsen van een bestelling bij EA Telecom gaat u akkoord met deze voorwaarden.

2. Retourbeleid
2.1 Hygiëneproducten zoals AirPods, EarPods, Apple Watches en andere vergelijkbare producten kunnen niet worden geretourneerd, tenzij er sprake is van een fabricagefout die onder de garantie valt.
2.2 Voor andere producten geldt ons standaard retourbeleid zoals beschreven op onze website.

3. Garantie
3.1 De garantie op alle producten vervalt indien er sprake is van waterschade, valschade, of andere schade veroorzaakt door de klant.
3.2 EA Telecom is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik van onze producten.

4. Inruilbeleid
4.1 Indien u een nieuw toestel bij ons koopt en dit binnen de vastgestelde retourperiode terugbrengt, behouden wij het recht om het toestel in te kopen tegen de geldende dagprijs.
4.2 Klanten hebben geen recht op het volledige bedrag terug bij het retourneren van een nieuw toestel.

5. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen EA Telecom en klanten is het Nederlands recht van toepassing.

6. Geschillen
Eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met overeenkomsten tussen EA Telecom en klanten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar EA Telecom is gevestigd.

7. Wijzigingen
EA Telecom behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe bestellingen vanaf het moment van publicatie.

Chat openen
Hallo 👋 Welkom bij EA Telecom
Kunnen we u helpen?